Ancient Greek palace unearthed near Sparta dates back to 17th century BC

Archaeologists discover palace with archaic inscriptions built during the Mycenaean period

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir